top of page

MAUK’s Advisory Body 2022-25

1. Mr Bill Purja
2. Mrs Sova Rana
3. Mr Som Rana
4. Mr Lilaman Serpunja Pun
5. Mr Yog Kumar Phagami
6. Mr Mohan Ale
7. Mr Dhan Bahadur Thapa
8. Mrs Jamuna Pun
9. Mr Naresh Khapangi
10. Mr Ramesh Sing Sarankoti
11. Mr Ram Galami
12. Mrs Chhabimaya Pun
13. Mr Hikmat Sing Roka
14. Mr Tek Bahadur Thapa 5877
15. Mr Bom Bahadur Suryabanshi Thapa
16. Mrs Anita Rana
17. Mr Netra Ale
18. Mrs Hema Rana
19. Mrs Bhu Maya Thapa
20. Mrs Kamala Rana Khapangi
21. Mrs Rupa Rana
22. Mrs Asha Pun
23. Mrs Devi Ale
24. Mr Dalman Pun
25. Mr Om Prasad Kauchha Thapa
26. Mr Tej Ramjali Pun
27. Mr Ek Bahadur Pun
28. Er Tejendra Roka
29. Mr Top Palli Magar
30. Mr Kumar Phagami
31. Mr Lekh Bahadur Rana
32. Mrs Hem Kumari Rana
33. Mr Mohan Thapa
34. Mr Bhim Bahadur Pun
35. Mr Kumar Rana
36. Mr Mahendra Thapa
37. Mr Pahalsing Thapa
38. Mr Tikaji Rana
39. Maj Chitra Bahadur Rana
40. Mr Uttar Bahadur Magar
41. Mr Bijay Hitan
42. Capt Rambahadur Pun
43. Mr Krishna Rana
44. Mr Krishna Bahadur Pun
45. Mr Dhansing Rana
46. Mr Bishan Thapa
47. Mr Tejbir Gaha
48. Mr Ratna Rana
49. Mr Min Darlami
50. Mr Bijaya Thapa
51. Mr Bel Bahadur Burathoki
52. Mr Bir Prasad Gharti
53. Mr Dhan Pun
54. Mrs Khum Kumari Thapa
55. Mr Haribahadur Budha
56. Dr Bal Thapa
57. Mr Dipak Kauchha
58. Mr Kamal Bahadur Purja
59. Mr Nar Prasad Pun (Ex MP)
60. Mr Keshu Ram Ale (Reading)
61. Mr Ammar Bahadur Thapa (Oxford6388)
62. Mr Som Thapa (Greenford 3491)
63. Mr Umesh Rana
64. Mr Krishna Darlami
65. Mr Indra Pun
66. Mr Tulsi Rana Magar
67. Lt Col Yam Bahadur Rana
68. Maj Prem Bahadur Ale
69. Maj Prem Ale (Maidstone)
70. Maj Ram Bahadur Pun RMAS
71. Lt Col Tol Bahadur Khamcha QGS
72. Maj Om Pun QGS
73. Maj Chin Bahadur Thapa MVO
74. Maj/Lt Col Devindra Ale QOGLR
75. Maj Suresh Thapa MVO 1 RGR
76. Capt Ghanashyam Pun
77. Capt Bir Bahadur Gaha Thapa
78. Capt Balaram Ghale
79. Capt Chandra Bahadur Pun (Reading)
80. Capt Tulbahadur Ale MBE (Maidstone)
81. Maj Yog Prasad Thapa (Maidstone)
82. Maj Bishnu Kumar Pun (Salisbury)
83. Capt Kamal Rana (Kent/Brunei)
84. Capt Kishor Roka (Folkestone)
85. Capt Nanda Prasad Kala
86. Maj Dhir Bahadur Pun
87. Capt Mahendra Phagami (Basingstoke)
88. Maj Hebindra Pun
89. Capt Randhoj Rana (Wembley)
90. Capt Hari Bahadur Thapa (Maddat Samuha)
91. Maj Chandra Bahadur Pun (Andover)
92. Mr Bem Bahadur Thapa
93. Mr Ran Bahadur Magar (Wembley)
94. Mr Dal Bahadur Bura
95. Mr Karna Bahadur Darlami
96. Mr Yanka Bahadur Ale
97. Capt. Bhum Saru
98. Mr. Prem Gaha, President, NRNA UK


Nepal Connection:

99. Maj Krishna Kumar Ale
100. Mrs Sarita Pulami Thapa
101. Mr Hum Bahadur Thapa
102. Capt Jit Bahadur Gharti
bottom of page